ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות ת"א, חיפה ובן גוריון נחושים לפתוח בשביתה

ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) הודיע לפני כשבוע על חתימה על הסכם קיבוצי חדש לסגל האקדמי הזוטר. אך בחלק מהאוניברסיטאות הארגונים ממשיכים להתנגד לתנאים המוצעיםפ על ידי המעסיקים. כך הודיעו ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות בתל אביב, חיפה ובן גוריון. "לא ניכנע כמו שנכנעו ארגוני הסגל הזוטר בעברית ובבר אילן", כתבו נציגי הארגון לחבריו.

2018-09-28_175422

הסכם השכר אושר על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר הוועדה לתכנון ותקצוב של ההשכלה הגבוהה (הות"ת) ואומץ עד כה רק על ידי הנהלות וארגוני הסגל באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן. לפי הודעת ור"ה, גם בטכניון קרובים להגיע לסיכום ההסכם. אבל יש בקרב אנשי הסגל בטכניון המתנגדים להסכם המוצע וקוראים להצטרף לשביתה שתפתח באוניברסיטאות ת"א, חיפה ובן גוריון החל מהיום ראשון לשנת הלימודים, 14 באוקטובר הקרוב.

ראשי הסגל הזוטר של בן גוריון טוענים כי "הסכמי הכניעה כוללים אמנם את תוספות השכר הסטנדרטיות שניתנו לכל העובדים במגזר הציבורי בישראל, אך מציעים שיפור בביטחון התעסוקתי למיעוט קטן ביותר של עובדים. ההסכם אינו מטפל בפערי השכר הבלתי סבירים בין קבוצות שונות של חברי סגל, במסלולי העסקה מקפחים, ובמציאות המעוותת של חברי סגל המפוטרים רגע לפני הסמסטר, בלא קשר לאיכות עבודתם, ולעיתים קרובות אף ללא שימוע. ההסכם אותו מנסה ההנהלה לכפות עלינו פוגע בזכויות סוציאליות, מצמצם את החזרי הוצאות הנסיעה, מחייב את חברי הסגל במטלות נוספות ללא תשלום, ומנציח אפליה לרעה של תלמידי המחקר בבן גוריון לעומת עמיתיהם באוניברסיטאות האחרות. לא ניתן לכך יד ולא ניכנע".

בשבוע שעבר נמסר מארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה: "תמוה כי ור"ה מודיעה על הסכם חדש לסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות וזאת על בסיס מו"מ שהתקיים בינם לבין הסגל האקדמי הזוטר בבר אילן ובאוניברסיטה העברית. אין זה מפתיע שור"ה הוא המהלל והמשבח את ההסכם שכן מדובר בהסכם שנוח מאוד לאוניברסיטאות והן ודאי תשמחנה לנסות ולכפות אותו על שאר ארגוני הסגל האקדמי הזוטר".