ארגון העיתונאים לבית הדין: עצור את סגירת רשת המקומונים של ידיעות אחרונות

ארגון העיתונאים פנה ביום ראשון לביתהדין האזורי לעבודה בתלאביב–יפו בבקשה דחופה נגד חברת ידיעותתקשורת, מפעילת רשת המקומונים של קבוצת "ידיעות אחרונות". ברקע הבקשה הכרזה של הנהלת ידיעותתקשורת על סגירת כל המקומונים ופיטורי כמאה עיתונאים. כך מסר "העין השביעית".

בארגון טוענים כי ההכרזה הדרמטית אינה אלא "איום סרק" שנועד לבטל את התנאים שכבר סוכמו במשאומתן בין ההנהלה לוועד העיתונאים בקבוצת המקומונים ודורשים לחייב את ההנהלה להימנע מסגירת רשת המקומונים ולשוב לחדר המשאומתן. בנוסף דורש הארגון נתונים כספיים מפורטים על מצבה של החברה, וזאת בין היתר לאור הליכים משפטיים מקבילים שבהם נטען כי מו"ל קבוצת "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס, השתמש בכספי החברה כדי לכסות את חובותיו האישיים ולשלם עבור ייצוגו בתיק השוחד שבו הוא מואשם.

עוד מוסיפים בארגון כי "קיימות אינדיקציות לניסיונות לפגוע בהתארגנות ולרבות על דרך של התבטאויות המגיעות מצד הנהלת החברה בדבר לגיטימיות ועד העובדים (שהוא ועד פעולה בהתארגנות ראשונית) ובדבר התנהלות נציגות העובדים". בין היתר מצוין כי "עורכים בכירים ברשת" פנו להנהלת החברה בניסיון למצוא דרך להימנע מסגירת כלל המקומונים. בארגון מתארים זאת כ"ניסיונות לחתור תחת ועד הפעולה בחברה".