ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א מקים מטה מאבק לקראת נקיטת צעדים ארגוניים

בימים האחרונים, הנהלת אוניברסיטת תלאביב חזרה בה מחלק משמעותי מההסכמות עם ארגון הסגל הזוטר שהושגו בסיום השביתה באוקטובר אשתקד עם פתיחת שנת הלימודים. "חמור מכך, הניסיון האמיתי מצד הנהלת האוניברסיטה, הוא להחזיר את הסגל האקדמי הזוטר שנים לאחור מבחינת הסדרי ההעסקה שלנו. לכן, ככל שהאוניברסיטה לא תחזור בה באופן מיידי מביטול ההסכמות אליהן הגענו ערב סיום השביתה ותמשיך ביחס המזלזל כלפי חברי הסגל שלנו, לא תיוותר בידינו כל ברירה, אלא לנקוט בצעדים ארגוניים". כך מסרו אמש ראשי ארגון הסגל הזוטר לאלפי עמיתיהם.

2019-03-21_192602

הפגנה של עמיתי הוראה מול הנהלת אוניברסיטת תלאביב באוקטובר 2018 (צילום: ארגון הסגל הזוטר)

עוד נמסר כי "בחודשים שחלפו מסיום השביתה פעלנו ללא לאות על מנת להתקדם לחתימת ההסכם הקיבוצי. אלא שפעם אחר פעם נתקלנו בהתחמקויות ותרגילים של האוניברסיטה – שמשמעותם, חזרה של ההנהלה מהתחייבויותיה. השיא היה בפגישה האחרונה, שנקבעה כדי להתקדם בניסוח, כאשר חצי שעה לפני תחילת הישיבה, ההנהלה שלחה לנו מייל שמשמעותו שינויים מהותיים וחזרה מסעיפים והסכמות שהגענו אליהן בעבר. ההנהלה אגב לא הכחישה שהיא חוזרת בה מחלק מהדברים".

לדברי הארגון ההנהלה מנסה לקעקע את הקו המרכזי שהנחה את מאבקי הסגל האקדמי הזוטר והישגיו בשני העשורים האחרונים –יצירת מסגרת קבועה להעסקה במשרה (ולא בשעות) תוך מתן בטחון תעסוקתי במסגרת קו מנחה זה, חיזקנו מהסכם להסכם את אופי ההעסקה, זכויות סוציאליות וביטחון התעסוקתי. "אולם האוניברסיטה מבקשת כעת שנאפשר לה לחזור ולהעסיק סגל אקדמי זוטר בשכר שעתי ללא הגבלה, ואף טוענת שההתחייבות שלה לביטחון תעסוקתי שלנו – הוא רק לקורס אחד בלבד, גם עמית הוראה המלמד שניים או שלושה קורסים.

עיקר הפערים בין הצדדים הם: פגיעה בביטחון תעסוקתי לעמיתי הוראה בדרך של כתב התחייבות נכה; דרישה להעסקת סגל זוטר שעתי , בלי התחייבות למודל, להגבלה כלשהי או לשכר; התניית הגדלת ההפרשה לפיצויי פיטורים לשיעור המרבי בניסוחים וסעיפים דרקוניים חסרי תקדים בהסכמים קיבוציים; התחייבות של חברי הסגל להחזיר היעדרויות באופן לא סביר , למשל גם בימי אבל – וזאת בניגוד לצו הרחבה שחל על כלל העובדים במשק; ההנהלה מתעקשת על סעיף שמשמעותו כי גם דוקטורנטים ישלמו קנסות לאוניברסיטה ככל שלא ירצו להמשיך ללמד

"אין בכוונתנו לוותר על הישגי העבר ולא ניתן יד להעסקה פוגענית של חברי הארגון, ולפיכך אנו שוקלים את האפשרויות הארגוניות העומדות בפנינו לקראת חידוש צעדים בשטח.
בימים הקרובים נארגן אסיפות הסברה, כחלק מההערכות זאת", נמסר.