אקדמיה לשוויון תומכת בשביתת מרצי הסגל הבכיר במכללות הציבוריות

אקדמיה לשוויון, התארגנות מאות מרצים מהשמאל במוסדות להשכלה גבוהה, תומכת בשביתת מרצי הסגל הבכיר במכללות הציבוריות. כך עולה מהמכתב שנשלח הבוקר (שני) לפרופ' שלמה בידרמן, יו"ר ועד ראשי המכללות (ור"מ) ונשיא המכללה האקדמית תל אביביפו ולראשי מכללות נוספות בהן המרצים שובתים זה כארבע שבועות.

2018-11-12_194533

הפגנה של הסגל הבכיר במכללות בירושלים (צילום: ארגון הסגל במכללת ספיר)

במכתב נאמר "אנו מצרים על כך שור"מ ניצל לרעה את הפיצול של המועצה המתאמת של ועדי הסגל הבכיר, בעקבות חילוקי דעות שהתגלעו בין חבריה ביחס להסכם עקרונות שנחתם עם משרד האוצר בשנה שעברה, ובצעד חסר תקדים ניסח הסכם קיבוצי, חד צדדי, אותו הוא מנסה לכפות – הר כגיגית – על חברי הסגל במכללות המושבתות. זאת תוך מדיניות מפורשת של הפרד ומשול, שמטרתה להחליש ולפורר את ההתארגנות הארצית ובכך גם את הוועדים המקומיים הנאבקים על זכויות המרצים".

עוד הדגישו חברי הוועד של אקדמיה לשווין ש"אנו רואים בתדהמה ובדאגה את הניסיון להפעיל לחץ על חברי סגל לשבור שביתה, ואת השימוש במאבטחים ובשיטות הפחדה שונות כגון הקלטה, צילום ומעקב צמוד, כדי ליצור אווירת איום על השובתים, באופן שמנוגד לחוק, לשכל הישר ולהגינות הבסיסית. להערכתנו, צעדים מעין אלה מהווים לא רק הפרה בוטה של זכויות העובדים של חברי הסגל הבכיר במכללות, אלא גם מהווים תקדים מסוכן להפרה של זכויות עובדים בכלל. יתרה מזאת, אנו רואים בחומרה את הקריאה המפורשת לסטודנטים 'להלשין' על מרצים המקיימים את זכות השביתה ואת הזכות (המעוגנת בחוק) לערוך אספות שביתה בכיתות. לקריאה כזו תהיה ודאי השפעה לאורך זמן, והרבה לאחר סיום השביתה, על היחסים בין סטודנטים ומרצים. החינוך לאזרחות מתחיל, בראש ובראשונה, בחינוך לסולידריות בין עובדים ועובדות ובין אזרחים ואזרחיות. מי שעוסק בחינוך הזה באפן יומיומי הם מורים ומרצים – אותם אלה שנאבקים עכשיו על הזכות להתפרנס בכבוד, לחקור וללמד.

אקדמיה לשוויון קרא לוועד ראשי המכללות לחזור באופן מידי לשולחן המשא ומתן עם המועצה המתאמת הארצית של ועדי הסגל הבכיר במכללות, ולחתור לסיום השביתה. כמו כן, "אנו קוראים לור"מ לקדם מו״מ בתום לב עם הפורום המתאם של ועדי הסגל הזוטר במכללות, ולהסדיר את מעמדם באופן המקדם את ערך השוויון. אנו קוראים לכם לפעול מתוך כבוד למרצים ולמרצות – אלה שמקנים בפועל השכלה לציבור הרחב של החברה בישראל".

עותקים מהמכתב נשלחו לשר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט, לשר האוצר, משה כחלון ולח"כ יעקב מרגי, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.