אקדמיה לשוויון הביעה תמיכה בתא הסטודנטים של חד"ש באוניברסיטה העברית

לקראת יום הנכבה, פרסמו הסטודנטים החברים בתא חד"ש באוניברסיטה העברית סרטון, הסוקר תחנות היסטוריות שונות בנכבה של העם הפלסטיני. התחנה האחרונה מתמקדת במיליטריזציה ההולכת וגוברת של האוניברסיטה העברית ושיתוף הפעולה שלה עם תהליכי הנישול והדיכוי של תושבי עיסאוויה, השכונה הסמוכה לאוניברסיטה. "הנכבה נמשכת, נוכחת בכל יום – לא שכחנו ולא נשכח", סיכמו הסטודנטים. להמחשת הטענה, הובאו בסרטון תמונות של חייליםסטודנטים המאכלסים כל פינה בקמפוס: בספריה, בקפטריה, בחדרי המחשבים וכמובן על מדרכות ומדשאות הקמפוס.

תגובות הגינוי הצפויות לא איחרו לבוא. ארגוני הימין באוניברסיטה ("אם תרצו", תא "לביא" ו"צעירי הליכוד") ורשתות התקשורת הימניות הציגו את הסרטון כהסתה וכקריאה לפגיעה בחיילים הסטודנטים. הם קראו לשלטונות האוניברסיטה לנקוט בצעדים נגד הסטודנטים שהפיקו את הסרטון. ח"כ אופיר סופר (האיחוד הלאומי) אף הגיש תלונה ליועץ המשפטי לממשלה ודרש לפתוח בחקירה פלילית נגד יוזמי, יוצרי ומפיצי הסרטון. תא "אופק", המזוהה עם מפלגת העבודה, גינה את הסרטון משום שהוא "עלול להתפרש בתור קריאה לפגוע בקבוצות של סטודנטים חיילים" אך הביע את רצונו לקיים יחסי "שותפות אמיתית" עם תא הסטודנטים של חד"ש. אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית אמנם הביעה את רצונה בפתיחות לביקורת ולעמדות שונות, אך גינתה "בכל תוקף את סימונים של סטודנטים מן השורה, על אחת כמה וכמה כל קריאה לאלימות או הסתה כנגדם" והדגישה את מחויבותה לדאוג "שכולם ירגישו בטוחים בקמפוס". הדאגה, למען הסר ספק, היא לחיילים ולחיילות הלומדות באוניברסיטה, אשר אוימו לכאורה.

תגובתה של האוניברסיטה הייתה שהיא "מאפשרת חופש ביטוי למגוון דעות והשקפות, ובלבד שאין מדובר בפעילות המהווה עבירה על החוק". האוניברסיטה מציינת בצדק פרט שגוי אחד שהופיע בסרטון: נאמר בו כי על גג האוניברסיטה הוצבו צלפים שכיוונו רובים לעבר עיסאוויה. עם זאת, תגובת האוניברסיטה משמיטה את התיאור המלא והנכון: על גג בניין רבין למדעי היהדות אכן הוצבו שוטרים במדים, אם כי היו אלה צלמים ולא צלפים. הם תצפתו על המתרחש בשכונה וצילמו את אשר ראו. כמו כן, בתגובת האוניברסיטה אין כל זכר לשיתוף הפעולה האקטיבי שלה עם המשטרה בענישה הקולקטיבית שהיא משיתה על עיסאוויה, בחסימת הכניסה הדרומית לשכונה. למעשה, נודע לנו כי עלפי גרסת המשטרה החסימה נמשכת בשל דרישת האוניברסיטה, ואם זו תצהיר שאין לה צורך ביטחוני בחסימה, היא תוסר. מן הראוי להזכיר כי עשרות מתושבי עיסאוויה לומדים ועובדים בקמפוס הר הצופים. בתגובתה לפניות בעניין הסרטון של תא חד"ש, כוללת האוניברסיטה גם פרט שגוי משלה. היא מכחישה את העובדה שסטודנטים פלסטיניים פונו מן המעונות, בהתראה קצרה, כדי לפנות מקום למה שהפך להיות בסיס צבאי במעונות רזניק.

ארגון אקדמיה לשוויון, המאגד מאות מרצים מן השמאל במוסדות להשכלה גבוהה, עוקב בדאגה רבה בשנים האחרונות אחרי תהליך המיליטריזציה ההולך ומתעצם באוניברסיטה העברית. תהליך זה הגיע לשיאו בשנה האחרונה, עם כניסתה לפועל של תכנית ההכשרה האקדמיתצבאית "חבצלות". תכנית זו לא נשאה עמה רק סוגים שונים של אפליה; היא העצימה את מספר לובשי המדים ונושאי הנשק בקמפוס, ואווירת הקסרקטין חזקה בו מתמיד.

לדברי הארגון באווירה כזו חשים הסטודנטים הפלסטינים מאוימים. הם מפתחים ניכור וזעם כלפי המוסד שבו הם לומדים ואותו הם מזהים עתה ביתר עוצמה עם מגמת הנישול וההשתלטות על המרחב אותה הם מכירים מאז שנולדו. תחושות מוצדקות אלה הן שהובילו להכללת המתרחש לאחרונה באוניברסיטה העברית כתחנה העכשווית בנכבה הממשיכה להתחולל".

אקדמיה לשוויון נאבקת נגד המיליטריזציה של האקדמיה הישראלית והשפעתה על החברה הישראלית. "את נזקי המגמה הזו נשלם כולנו. האוניברסיטה צריכה להישאר מוסד אזרחי במובהק. עליה להשאיר את הקסרקטין, המדים והנשק מחוץ לגבולות הקמפוס". ועוד "אנו מצפים מהאוניברסיטה העברית שתפגין רגישות והבנה למצוקתם" של הסטודנטים הערבים הבאים בשעריה, החשים מאוימים לנוכח האווירה הצבאית ההולכת ומשתלטת עליה. "אנו מקווים שהיא תעמוד בנחישות לצד ההגנה על חופש הביטוי בקמפוס ותבהיר לתאי הסטודנטים של הימין כי לא תתיר איומים או פעולות כוחניות כלפי המביעים את דעתם" הדגישו.

מחד"ש נמסר "אנו עדים למתקפה פרועה של הימין והתקשורת נגד הסטודנטים של חד"ש. הסיבה סרטון בו העזו לציין את הנכבה, ולקשור בינה לבין המיליטריזציה של האוניברסיטאות בישראל בימינו, ובאופן קונקרטי נגד תוכנית המודיעין היושבת בתוך הקמפוס והשימוש באוניברסיטה כבסיס לצבא בפעילותו נגד עיסאוויה. בגל"צ דיווחו הבוקר על פעילות תא הסטודנטים של חד"ש באוניברסיטה העברית כאילו מדובר בתא טרור מסוכן, במקום בסטודנטים שהעזו לבטא עמדה שמחוץ לקונצנזוס הציוני.
בזמן שהימין מסית נגד הסטודנטים, אנחנו עומדים לצדם בגאווה ומגבים אותם על פעילותם האמיצה נגד הכיבוש והמיליטריזם ולמען צדק חברתי, שלום ושוויון."