אקדמיה לשוויון דורשת לחקור טענות מרצה שנאלץ לפרוש בגלל רדיפה פוליטית

אקדמיה לשוויון דורשת לחקור טענות מרצה שנאלץ לפרוש בגלל רדיפה פוליטית. מכתב ברוח זו נשלח השבוע לרקטור אוניברסיטת חיפה, פרופ׳ גוסטבו מש. המכתב חתום על ידי פרופ׳ גיא בן פורת, פרופ׳ יצחק (יאני) נבו, ד״ר ענת מטר ופרופ׳ אורי רם מבקש לבדוק בצורה יסודית וללא משוא פנים את טענותיו של ד״ר דותן לשם שלימד עד שנת הלימודים האחרונה במוסד האקדמי שבהר הכרמל.

2017-10-12_165510

ד"ר לשם, שעזב לטובת משרה אקדמית בארה"ב, התלונן על הדרישות שהופנו כלפיו במפורש לבל יוסיף להתבטא בנושאים ציבוריים, בעקבות כנס אקדמי שבו השתתף בנושא המחאה החברתית, פשפוש בתכתובות הפייסבוק שלו והערות לגבי תקינותן, ובאופן כללי מה שהוא חווה כ"קמפיין" מכוון שנועד להכשיל את הליך הקביעות שלו. לדברי אקדמיה לשוויון "אנו סבורים שטענות אלה מהוות כתב אישום חמור שכל מוסד אוניברסיטאי חייב להתייחס אליו".
במכתב נאמר ש"לאור חומרת הטענות שפורסמו והובאו לידיעת הקהילה האקדמאית, על אוניברסיטת חיפה מוטל להוכיח כי אכן הן נבדקו באופן יסודי, ואם יימצאו מבוססות, להסיק מסקנות חדמשמעיות תוך התייחסות ישירה לאחראים. גם אם יימצא שאין ביסוס לדברים, חשוב שהאוניברסיטה תפרסם את מסקנותיה ברבים. בשם כשלוש מאות וחמישים חברי הארגון אקדמיה לשוויון אנו פונים אלייך שוב בבקשה שבדיקת הטענות תעשה באורח שקוף ובלתי תלוי, ותנהיג בדק בית יסודי, במידה ויימצא כי יש בהם ממש".