אסיפה שנתית של סניף מק"י בת"א: התחזקות ארגונית בנוף מאתגר

     "אנחנו מתכנסים בעיצומה של תקופה קשה בפוליטיקה הישראלית, תקופה של התדרדרות מואצת בכל מישורי החיים במדינה, וחולשה פוליטית של כוחות השלום והשוויון" – נאמר בפתיחת האסיפה השנתית של סניף תל אביב של מק"י. בהמשך לניתוח המציאות הפוליטית וקשיי המאבק, נסקרו גם ההישגים שרשם הסניף והאפשרויות הרבות שישנן להרחבת השפעתו. האסיפה הוקדשה ברובה לדיון בדוח ועד הסניף שהועבר לחברים ובו סקירה פוליטית, פירוט פעילות הסניף בשנים האחרונות והצעות החלטה. בבחירות לוועד הסניף נבחרו נועה לוי, יוני ליבנה, עומרי עברון, הדס פארי ונמרוד פלשנברג.

2016-04-09_212834

חברת ועד סניף ת"א של מק"י, נועה לוי, בעת הפגנה למען סרבני הכיבוש מול משרד הביטחון (צילום: מק"י ת"א)

דו"ח ועד הסניף הדגיש את הסכנות הפוליטיות המידיות: "השנתיים החולפות – המלחמה בקיץ 2014, הבחירות הכלליות ומדיניות הממשלה החדשה מאז – הביאו עמן גלים של התפרקות חברתית מכל סוג וצורה: של אלימות גזענית ברחובות, של טרור מתנחלי בשטחים הכבושים, של קריסה של שירותים חברתיים, של סתימת פיות בתקשורת ובתרבות, של התקפה על בתי המשפט ועוד".

אל מול הסכנות האלה, מתקשה המפלגה עדיין להציב חלופות מספיקות. כך נדונה, למשל, ההשפעה שהייתה להקמת הרשימה המשותפת על המפלגה ועל עבודת הסניף: "אם היו שקיוו שהקמת הרשימה המשותפת תהיה צעד ראשון בדרך לחבירתם של כוחות נוספים, ולבנייתה של חזית דמוקרטית רחבה – הרי שעד כה אין כל סימן לכך, ואף אין כל ניסיון רציני להגשים זאת. הצלחתה האלקטורלית היחסית של הרשימה המשותפת, לא היה בה כדי למנוע התקפה הולכת וגוברת על האוכלוסייה הערבית ועל השמאל כולו, והתפתחות בעלת מאפיינים פשיסטיים. הקמת הרשימה המשותפת כשלעצמה אינה יכולה להציע לה תשובה הולמת". מכל הסיבות האלה הודגשה הדחיפות בגיבושן של יוזמות מפלגתיות  לארגון כוחות השלום והשוויון בישראל, אשר בכוחן להפיח תקווה ותכלית ברורה גם לעבודת הסניף במישור המקומי.

נושאים אלה עלו לדיון גם באסיפה שהתקיימה שבוע קודם לכן (29.3) בהשתתפות מזכ"ל המפלגה, עאדל עאמר, בביקורו הראשון בסניף מאז נבחר. באסיפה זו הדגיש המזכ"ל, והדברים חזרו גם באסיפה השנתית, את חשיבותה של השותפות היהודית-ערבית לא רק כעקרון פעולה צודק, אלא גם כמפתח לחיזוק המפלגה ולהתייצבותו של השמאל מחדש על בסיס המאפשר שינוי של יחסי הכוחות החברתיים בארץ. ברוח זו הוחלט באסיפה השנתית לקדם מפגשים ותכנית פעילות קבועה עם סניפים נוספים במפלגה, ולהשקיע מאמצים בחיזוק מוסדות המפלגה  והלכידות הפנימית בה.

ועד הסניף סקר באסיפה את פעילויות הסניף בשנים החולפות – התייצבותו בראש השמאל במחאה נגד המלחמה של קיץ 2014 ובארגון כוחות השוויון והשותפות היהודית-ערבית בהתנגדות למסע הרדיפה הפוליטית של 2015, מהלך שמתוכו צמחה התנועה "עומדים ביחד".

כמו כן, הוצגו הישגי הסניף ותפקידו החשוב במספר תחומים: נציגי הסניף היו מרכזיים בחיזוק תנועת הסרבנות ובהקמת הרשת "מסרבות"; במאבק על הייצוג הערבי-יהודי המשותף בעיריית תל אביב-יפו; בעבודתו של אקטיב העובדים של הסניף אשר קיים במשך תקופה קשר עם כמה מאבקי עובדים מרכזיים בעיר; בתפעולם של אמצעי תקשורת מפלגתיים ארציים כדוגמת שבועון "זו הדרך", אתרי המפלגה בעברית ובאנגלית ועוד.

הצטרפות של חברים חדשים לסניף

במיוחד הודגשה הצלחת הסניף בצירופם של חברים וחברות חדשים: "בשנתיים האחרונות אנחנו נהנים מגל של התעניינות במפלגה ומנכונות רבה להצטרף לשורותינו. התקיימו בתקופה זו ארבעה סבבי צירוף למפלגה, אשר הביאו לצירופם של כעשרים חברים, מחציתם נשים. אתגר מורכב לא פחות הוא בשילובם בפועל של המצטרפות והמצטרפים בחיי הסניף ובפעילויות בהן אנחנו לוקחים חלק. לשמחתנו, כמה מהמצטרפים כבר לוקחים חלק פעיל בעבודת הסניף. המשימה היא להמשיך ולטפח את הפעילות בעבודה הדדית של החברות והחברים החדשים ושל ועד הסניף".

האסיפה הסתיימה בקביעה של יעדים לעבודת הסניף בשנה הקרובה, וביניהם: חיזוק בנק"י והעבודה בקרב הסטודנטים, חיזוק מקומן של נשים בעבודת הסניף, וקביעה של תכנית חינוך רעיוני. בסיכום נאמר: "הייאוש ורפיון הכוחות בשמאל אינם תוצאה רק של המציאות הנוכחית ושל התגברות הימין, אלא גם של הציפיות הגבוהות שהיו בעיצומה של מחאת קיץ 2011. אך מהלכים מחזוריים כאלה אינם דבר חדש לנו במפלגה ובתנועה המהפכנית, ואנו יודעים שהגלגל צפוי להתהפך חזרה. לקראת חידוש תנופת השינוי והמאבק בארץ, מוטל עלינו להגיע מאורגנים וחזקים יותר. את השנה הקרובה חשוב לנצל בדיוק למטרות  של הגדלת הסניף, של חיזוק העבודה הארגונית בו ושל הרחבת ההשפעה שלו בעיר".

 

הדיווח על אסיפת סניף תל-אביב של מק"י יתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב